جمشید آذرمی آذر
سایت جامع العلوم شامل : مقاله های نویسنده ، اطلاعات عمومی علمی ، مذهبی ، اجتماعی ، فرهنگی ، زناشویی ، تاریخ ، ادبیات و متفرقات...

قمه زنی و تیغ زنی و وظائف علمای اسلام در رابطه با قمه زنی و بدعت های نا ثواب؟

قمه زنی و تیغ زنی :متأسفانه عده ای از شیعیان سهواً یا عمداً کار هائی را انجام می دهند که زیاد خوش آیند نیست و به ضرر مذهب تشیع نیز میباشد،به جرعت می توان گفت آدابها و سنتهای اشتباه و غلط هر مذهب دژ محکم و سدّی است برای گرایش دیگران به آن مذهب،در مذهب شیعه نیز قمه زنی و تیغ زنی که در دههِ اول محرم و در روز عاشورا انجام می دهند از سنتهای نا پسند است که اصل و ریشه تاریخی ندارد و این کار خلاف اسلام از کجا بدعت شده معلوم نیست وعده ای که این عمل خشن و نا پسند را که به تبعیت از پدر و یا پدر بزرگ یا دیگران انجام می دهند بسیار زشت و عمل نا ثواب است.
این گروه از شیعیان که برای کار خلاف خود هیچ توجیهی منطقی هم ندارند، و به هیچ یک از شاخه های مذهب شیعه هم نمی توان وابسته دانست، و بر خلاف احکام و شریعت و به ضرر دین مقدس اسلام نیز می باشد . کار این گروه از شیعه برای پیشرفت مذهب تشیع نگران کننده و خطر ناک بوده و مذهب اثناعشری را یک مذهب خشن و خشونت طلب نشان داده و باعث میشود دیگران به شخصی که دارای مذهب تشیع است با چشم یک انسان خون ریز وشرور نگاه کنند.
شاید عمل این گروه در نظر خودشان درست بوده باشد،حتی در نظر بعضی ها به گونه ای باشد که کار آنها را نوعی فداکاری نشان دهد. و شخص قمه زن یا تیغ زن را جان نثار امام حسین علیه السلام بدانند،واین گروه از شیعیان برای کار غیرمذهبی و خلاف شریعت خود فلسفه بافی کرده تا در نظر دیگران به صورت یک عمل نیک و نوعی فریضهِ دینی نیز به قبولانند . بدون اینکه توجهی به مصلحت زمان و حساسیت های که دیگران به اسلام نشان می دهند داشته باشند،به کارنا شایسته خود ادامه می دهند ونه تنها به توصیه های علمأ و خیر اندیشان اسلام گوش نمی کنند، بلکه باخود نیز جهل کرده آگاهانه و ناآگاهانه برکار خود پا فشاری می کنند، پس اسرار این گروه بر کار خلاف وغیر اصولی خود گناه صغیره ،و تکرار گناه صغیره منجر به گناه گبیره می شود، و کار این گروه از شیعیان جزو گناهان گبیره می باشد.
امام حسین علیه السلام نه تنها خرافات پسندی را توصیه نکرده بلکه نهی از خرافات جزو اهداف امام حسین علیه السلام بود . خرافات در آئین مقدس اسلام یعنی بدی ها و زشتی ها ، منکرات و هر آنچه به ظاهر و باطن دین انسان آسیب برساند، و با عمل به آن دین به صورت خشن جلوه کند تا این که گرایش دیگران به دین مقدس اسلام و مذهب تشیع می باشد. امام در خروج از مدینه به مکه و از مکه به کربلا و تا آخرین لحظه شهادت مردم را امر به معروف و نهی از منکر دعوت می کرد ، و یکی از عوامل مهم قیام امام حسین علیه السلام به این خاطر بود که شریعت و احکام پیامبر جد بزرگوارش جناب حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وآله از بین می رفت و جای حق را باطل پر می کرد.
و بدعت های خلاف اسلامی و قرآنی را به وجود می آوردند، و امام هم در چنین زمانی برای اسلام تازه کار احساس خطر کرد و تصمیم گرفت با خارج شده گان از دین اسلام به مبارزه بر خیزد ، که البته حدیث و گفتار حضرت رسول اگرم (ص) صاحب دین و دیانت فرموده بود { چون بدعت ها آشکار شدند درامت من ، باید عالم خود را آشکار کند، و هرکه نکند بر او باد لعنت خدا}.۹٫

وظائف علمای اسلام در رابطه با قمه زنی و بدعت های نا ثواب؟

لازم است علمای اسلام بدانند که یکی از بدعت هائی که آشکارشده است و به عنوان یک عامل خطرناک جلوی رشد و پیشرفت مذهب تشیع را گرفته همان کار قمه زنی و تیغ زنی است که برای تبلیغ و سوء استفاده دشمنان از مذهب تشیع کافی و کامل می باشد و به همراه چندین خرافات دیگر است که در دهه اول ماه محرم و در بعضی از فرقه ها در روز اربعین و دیگر روزهای ماه صفر نیز انجام می گیرد،باید به طور قاطع مبارزه کرد. امروزه در دنیای اسلام و تشیع علمای باسواد، علمائی که می توانند با قدرت علم خویش و با دلایل و مدارگ علمی فرقه های خرافه پسند را قانع و به مسیر همیشه روشن و مستقیم مذهب تشیع راهنمائی نمایند.
فرقه ها و گروه های که در کارهای خلاف مذهب تشیع کام برمی دارند بدانند که با این کارها خون امام حسین علیه السلام و یارانش را پاس نمی دارند که هیچ و با کارهای ناشایسته و نا ثواب خود اهداف عاشورا و عاشورائیان را زایع می کنند، عالمان منبری و مداحان حسینی باید توجه داشته باشند که عاشورا برای آن است که ما شیعیان راه و هدف حسین ابن علی علیه السلام را بهتر بشناسیم و با اهداف او آشنا شویم، پس بیائید ، در کربلا هر اتفاقی افتاده است بگوئیم، و هرآنچه نبود بگذاریم تا به فراموش شد گان تاریخ به پیوندند ، پس به جرعت میتوان گفت که قمه زنی و تیغ زنی عمل نا ثواب است. و از جهت فقهی هم فقهای اسلام خوصاً فقهای شیعه اکثراً به یک نظر ضربه زدن شخص به خود را که ایجاد سیاهی یا کبودی یا که ایجاد زخم کند، حرام می دانند.
و حرام است هر کس که خود را به هر وسیله ای زخم بزند و یا خون بریزد حتی در روز عاشورا باشد . و ممکن است بچه ای ر ا که به سن بلوغ نرسیده است و هنوز جهت تشخیص راه ثواب را از نا ثواب نمی داند و به بلوغ فکری نیز نرسیده است سرش را با تیغ یا قمه زخمی می کنند دیه واجب باشد . به فرموده خداوند متعال: دیه گفاره گناهان است، پس اگر کار این گروه از شیعیان گناه است چرا برای گناه کردن پا فشاری می کنند چرا به نظر علما و مجتهدین توجه نمی کنند، آیا اگر عمل این گروه از شیعیان گناه باشد. در روز قیامت به امام حسین علیه السلام چه جوابی خواهند داد؟

اگرقمه زنی عمل ثواب بود ائمه پیش قدم می شدند.

در نگاهی گذرا به تاریخ و بررسی آثار علمای بزرگ و عالمان دین آنهائی که در نوشتن تاریخ با کمال حقیقت مداری قلم زده اند و به راستی سخن حق را گفتند ،و بیان کرده اند، آشکار میشود ائمه اطهار از همه ای عالمان داناتر، و از همه ای حاکمان حاکمتر بوده اند. و شناخت آنها خدا را از همهء خداشناسان بیشتر، و علم آنها چنان بود که به امام محمد باقر علیه السلام باقرالعلوم لقب داده اند، یعنی صاحب علمها و کمالات الهی، و به جرعت می توان گفت که ائمهء ِ ما در ردیف پیامبران صاحب کتاب و حتی با لاتر از آنها نیز بوده و می باشند. احادیثی که از امام جعفر الصادق علیه السلام صادرشده است باب علمیست برای بشریت، مکتب امام صادق علیه السلام دانشگاهی است که نیاز به معرفی ندارد.
شاگردان امام دانشمندانی هستند که امروزی با نام پرفسور معروف می شوند . با این مقدمه می گوئیم که اگر قمه زنی وتیغ زنی عمل نیگ و با ثوابی بود و به پیشرفت اسلام و مذهب اثنی عشری لازم، حتماً آنها هم می توانستند در این کارها از همه ما جلوتر رفته تا در کار خیر شریک باشند. امام با قرعلیه السلام که شخصاً واقعه ای عاشورا را درگ کرده بود و پنجاه و سه سال هم بعد از عاشورا عمر کرد و بهتر از همه می توانست راه ثواب را از راه خطا تشخیص بدهد چرا کارقمه زنی را انجام نداد ؟ یابه دیگران سفارش انجام چنین کاری را نکرد ؟

یا امام جعفر الصادق علیه السلام که در زمان خود بزر گترین دانشگاه علوم اسلامی ،علم و دانش را دایر کرده بود و دانشمندان بزرگ و صاحب علم را به جامعهء اسلامی پرورش و تعلیم داده بود، نه خودش کار قمه زنی را انجام داد! نه به دیگران سفارش کرد که چنین کار هائی را انجام دهند ؟ آیا کسی می تواند بگوید که کار قمه زنی و تیغ زنی از طرف یگی از امامان معصوم یا اولاد آنها به کسی سفارش شده است ؟ البته هیچ کس نمی تواند چنین عده آیی داشته باشد، زیرا ائمه نه تنها کار خلاف را انجام ندادند بلکه دیگران را هم به چنین کارهای خلاف اسلام سفارش نکرده اند باید توجه داشت که انسانهای خطا کار و خرافه پسند برای کارهای غیر اصولی خود دلیلها و منطقها می آورند،که در واقع دلیل هیچ کدام یک هم عقلی وهم برهان علمی نداشته و مدرک محکمی نیز در توجیح کار خود ندارند.این نکته مهم را باید در نظر داشت که انسان خرافه پسند،و خلاف کار قبل از اینکه عمل خلافی را مرتکب شده باشد برای کار غلط و خلاف خود فلسفه بافی می می کند تا کار خود را در نظرد یگران به طور منطقی نشان داده باشد وتا میتواند نظر دیگران را برای کار خود جلب کند.
بشر ذاتاً با خرافات و خرافه پسندی مخالف است، و هر انسانی که ایمان به وحدانیت ذات مقدس خداوند متعال،وبه پیامبری حضرت رسول اگرم جناب حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم دارد ، بیشتر از دیگران با اعمال خلاف مذهب تشیع مخالفت می کند چون زمانی که مردمان دیار عرب غرق در بت پرستی، میع گساری، شهوترانی،زنده بگور کردن دختران ، غرق در جهل و خرافه پسندی بودند ، خداوند متعال رحمت خود را جهت زدودن و از بین بردن تمام بدی ها ، و خرافه پسند ی ها، حضرت محمد صلی الله علیه و آله را به پامبری مبعوث کرد و جهاد علیه جهل و نادانی به رهبریت جناب رسول اعظم صلی الله علیه وآله و اولاد پاکش ، و بعداز آنها توسط شیعیان مخلص و فداکار ادامه یافت و هنوز هم به رهبریت امام عصر حضرت مهدی موعود(عج) و عالمان دانا،و دانشمند، مجتهدین عالی مقام ، و به رهبریت حضرت ایت الله سید علی خامنه ای ادامه دارد.
مکتب امام حسین علیه السلام مملو از عرفان است ، که شناخت خدا ، نزدیگی به معبود بی همتا، عمل به واجبات الهی ، دوری از گناه ، با عشق زندگی کردن،محبت کردن به پدر و مادر، دوست داشتن و خدائی شدن و به خدا رسیدن،پیرو اهل بیت رسول شدن،و شیعه مخلص بودن و غیر…که از حوصله این نوشته بیرون است از آثار چنین مکتبی است. آری این مکتب مکتب انسان سازی است،که تربیت شده گان آن همواره باعزت و با شرافت زندگی می کنند،و به هیچ ظالمی و به هیچ دیکتاتوری سر خم نمی کنند مگر خدا و ائمه اطهار. بار خدایا ما را مسلمان واقعی و شیعه ای حقیقی بگردان،و در وقت جان دادن با شیعیان مخلص آل علی علیه السلام محشور بفرما. و حضور پربرکت شان را به وقت جان دادن بر سر بالین مان حاضر، و شفاعت شان را بر ما نائل بفرما، و در دیار باقی شفیع مان گردان . و پرونده اعمال مان را از خرافات و خرافه پسندی محفوظ بفرما . آمین یا رب العالمین.

۹_اصول کافی ج ۱ کتاب فضل علم باب بدعتها و حکم به رای قیاس

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود از تجربه شما استفاده می کند. ما فرض می کنیم که شما با این کار موافق هستید ، اما در صورت تمایل می توانید انصراف دهید. پذیرفتنادامه