جمشید آذرمی آذر
من اهل ایران آذربایجان شرقی شهرستان بناب روستای چپقلو متولد1352 هستم سواد ابتدائی دارم ! علاقه مند به مطالعه، نوشتن و پژوهش میباشم.

آشنائی با حضرت ادریس علیه السلام و بیان پاره ای از احوالات ایشان؛

حضرت ادریس علیه السلام را خداوند متعال مقام بسیار رفیع و بالایی بخشید و به عنوان یکی از پیامبران خود برگزید، تا بازماندگان از سلسله قابیل را که قوم از راه رفته بودند را به دین خدا و یکتا پرستی دعوت نماید، که در این فرقه سختیها و زحمات بسیاری را تحمل نمود.
نبوت وی را پس از شیث نبی و پیش از حضرت آدم علیه السلام ذکر کرده اند، نام کتاب وی را صحیفه ادریس گفته اند که برای امت خود تدریس می نمود، وی صاحب کمالات بسیار ، عالم و از صدیقان بود، از دین و شریعت حضرات آدم و شیث نبی پیروی می کرد، گفته اند که بعد از پنج نسل از آدم علیه السلام می زیسته است.

نام حضرت ادریس علیه السلام دو بار در قرآن کریم یاد شده است.

سوره مریم : وَ اذْکُرْ فِی الْکِتابِ إِدْریسَ إِنَّهُ کانَ صِدِّیقاً نَبِیًّا (۵۶) و در این کتاب، [سرگذشت‏] ادریس را یاد کن، که او بسیار راستگو و پیامبر بود. وَ رَفَعْناهُ مَکاناً عَلِیًّا (۵۷) و او را به جایگاه و مقام بلندى ارتقا دادیم.
سوره انبیاء : وَ إِسْماعیلَ وَ إِدْریسَ وَ ذَا الْکِفْلِ کُلٌّ مِنَ الصَّابِرینَ (۸۵) و اسماعیل و ادریس و ذوالکفل را [یاد کن‏] که همه از شکیبایان بودند. وَ أَدْخَلْناهُمْ فی‏ رَحْمَتِنا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحینَ (۸۶) و آنان را در رحمت خود درآوردیم، چون از شایستگان بودند.
آیت الله طباطبایی در در تفسیر المیزان می نویسد: مفسرین گفته‏اند: نام ادریس پیغمبر اخنوخ بود، و او به طورى که تورات‏ «۳» در سفر تکوین نوشته یکى از اجداد نوح (ع) است، و اگر به ادریس معروف شده بدین جهت بوده که بسیار مشغول به درس دادن بوده است.
طبرسی ره در مجمع البیان آورده است : ادریس جد پدرى نوح است. نام او در تورات اخنوخ ضبط شده است. گویند: علت اینکه ادریس نامیده شده اینست که کتاب‏ها را زیاد مى‏خوانده است. او اول کسى بود که خط نوشت و شغلش خیاطى و اول خیاط بود. گویند: خداوند نجوم و حساب و هیأت را به او آموخت و اینها معجزه او بودند.
ابوالفتوح رازی در تفسیر روض الجنان و روح الجنان می نویسد: و او را براى درس کتاب ادریس خواندند، و او اول کس بود که خط نوشت و جامه دوخت و جامه دوخته پوشید، و اول کسى بود که در علم حساب و سیر کواکب نظر کرد،
مسعودی در کتاب اثبات الوصیه للامام علی بن ابی‌طالب می گوید: بعد از غنمیشا ادریس علیه السّلام که هرمس و أخنوخ باشد و داراى علم گذشتگان بود به امر خدا قیام کرد و خداى تعالى تعداد (۳۰) صحیفه (اضافه بر صحیفه‏هائى که بر هبه اللّه نازل شده بود) براى ادریس علیه السّلام زیاد کرد و منظور از قول خداى عزیز که در این آیه میفرماید: إِنَّ هذا لَفِی الصُّحُفِ الْأُولى‏ صُحُفِ إِبْراهِیمَ وَ مُوسى‏ ؛ همانا این ) حقایق ( در کتابهای آسمانی پیشین هست ) در ( کتابهای ابراهیم و موسی. همان صحیفه‏هائى است که براى هبه اللّه و ادریس علیهما السّلام نازل شد.
ادریس علیه السّلام شخصى عظیم الجثّه، خوش صورت و خوش اخلاق بود. علّت اینکه او را ادریس گفتند این بود که کتب را زیاد خوانده بود، ادریس اوّلین کسى بود که بعد از هبه اللّه خواند و نوشت و سنن اسلام را ترویج کرد. اوّل کسى که لباس را دوخت ادریس علیه السّلام بود و قبل از زمان ادریس لباس مردم از پوست بود.
استاد محسن قرائتی در جلد ۵ تفسیر نور می نویسد: حضرت ادریس ‏، از اجداد حضرت نوح است وبه دلیل اشتغال زیاد او به درس‏ یا به خاطر آن که اولین کسى بود که با قلم نوشت، به ادریس مشهور شد. نام شریف ادریس، دو بار در قرآن آمده و با اوصاف «صدیق»، «صابر» و «نبى» از او تجلیل شده است. در حدیثى مى‏خوانیم: خانه‏ى ادریس، در مسجد سهله در اطراف نجف اشرف بوده است. ادریس، اولین کسى بود که علم نجوم و حساب را مى‏دانست. اولین کسى بود که به انسان، خیاطى آموخت. ادریس علیه السلام ۳۶۵ سال عمر کرد و بعد به آسمان رفت و اکنون زنده است و در زمان ظهور حضرت مهدى علیه السلام حاضر خواهد شد.

معجزه حضرت ادریس علیه السلام.

در کتاب الإیقاظ من الهجعه بالبرهان على الرجعه ؛شیخ حر عاملى-ترجمه از احمد جنتى است که: صدوق در کتاب کمال الدین، در باب «غیبت ادریس پیغمبر» از أبو البلاد در حدیثى طولانى نقل مى‏کند که حضرت باقر (ع) فرمود: حضرت ادریس از شدت گرسنگى بر در خانه پیرزنى ایستاده گفت: غذائى بمن بده که از گرسنگى سخت در زحمتم گفت من دو گرده نان بیش ندارم یکى براى خودم، و دیگرى براى فرزندم است فرمود: پسرت کوچک است نیمه نانى برایش بس است، و جانش را حفظ مى‏کند، مرا هم نیمه دیگر کافى است که جانم محفوظ بماند زن نان خود خورد، و نان دیگر میان ادریس و پسر قسمت کرد، پسر چون دید ادریس از نانش مى‏خورد مضطرب و بى‏تاب شده افتاد و مرد، زن دامن ادریس را گرفت که پسرم را کشتى، فرمود: بى‏تابى مکن باذن خدا زنده میکنم، سپس بازوان بچه را گرفته گفت: اى روحى که از بدن این پسر بیرون رفتى! باذن‏ خدا برگرد؛ من ادریس پیغمبرم؛ روح باذن خدا برگشت، زن که این سخن را شنید و دید پسر زنده شد گفت: گواهى مى‏دهم که تو ادریس پیغمبرى و فریادکنان بیرون شد «تا آخر حدیث».

حضرت عزرائیل علیه السلام میهمان حضرت ادریس علیه السلام :

در کتاب زندگانی پیامبران نوشته محمد شلماشی چنین است که، روزی حضرت عزرائیل از خداونـد اجـازه خواسـت کـه حضرت ادریس را زیارت کند، خداوند او را اجازه داد. حضرت عزرائیل با اراده الهی به صورت یک انسان درآمد و مهمان حضرت ادریـس گردید هنگام آوردن غذا از خـوردن آن خـودداری کـرد و تـا سـه ر وز بـه ایـن ترتیـب حضرت عزرائیل از خوردن و آشامیدن پرهیز کرد.
روز سوم حضرت ادریس از او سؤال کرد نام تو چیست؟ و تو چه کسی هستی؟ گفت: من عزرائیـل هسـتم و گفـت : مـن از خداوند اجازه گرفتم که تـرا ببیـنم و مـدتی بـا تـو همنشـین و رفیـق باشـم . حضـرت ادریس؛ گفت: من هم قبول دارم، به آن شرطی که مرا بمیرانی و بعداً مرا زنده کنـی تا اینکه بدانم رنج جان دادن تا چه اندازه است و در نتیجه بیشتر بـه عبـادت و پرسـتش خداونـد بپــردازم، از غیـب نــدائی از طـرف خداونــد آمـد کــه درخواسـت حضــرت ادریس؛ را به جای آور، حضرت عزرائیل با اراده و اجازه الهی جـان او را گرفـت و او را بمیراند و بعداً او را زنده کرد.
عزرائیـل از او سـؤال کـرد کـه احـوال جـان گـرفتن را چگونـه دیـدی؟ حضرت ادریس؛ جواب داد که رنج جان گرفتن مانند این اسـت کـه در حالـت زنـده بـودن کسی پوست انسانی را از بدنش جدا کنند.
بعد از آن ماجرا حضرت ادریس ؛ بـا حضـرت عزرائیـل پیمـان اخـ وت بسـتند . حضـرت ادریس؛ از او خواست که او را به آسمان ببـرد . بـا اجـازه و اراده خداونـد او را بـه آسمان برد. در آنجا حضرت ادریس فرمود میخواهم که جهنم را ببینم. حضرت ادریس جهنم را نگاه کرد.
بعداً حضرت ادریس؛ گفت: میخواهم که بهشت را نیز ببینم، بهشت را هم نگاه کرد و داخل بهشـت شـد . حضـرت عزرائیـل گفـت : چـرا بیـرون نمـی آیـی؟ حضـرت ادریس؛ جواب داد؛ خداوند فرموده است: وَ اِن مِنکُم اِلَّا وَارِدُهَا ؛ و هیچ کس از شما نیست مگر [اینکه] در آن وارد می گردد.( سوره مریم آیه ۷۱ ) و دیگر میفرماید: وَ مَا هُم مِنهَا بِمُخرَجِینَ ؛ کسی که وارد بهشت شد دیگر از بهشت خارج نمیشود..( سوره حجر آیه ۴۸ )
حضرت ادریس؛ اولـین کسی بود که نوشتن با قلم را به دیگران آموخت و اولین کسی اسـت کـه خیـاطی را بـه مردم آموخـت و اولـین کسـی بـود کـه بـه علـم نجـوم و سـتاره شناسـی، ریاضـیات و اسلحهسازی آشنایی داشت و اولین کسی بود که برای سنجش اشـیاء دسـتگاه میـزان را ساخت.

همچنین بخوانید »—————————————————————————————————————————-

 1. ابوذر غفاری کیست؟ بیان پاره ای از زندگی و حالات ایشان؛
 2. انسانهای برگزیده خداوند متعال و چگونگی ماندگاری آنها در تاریخ؛
 3. سلمان فارسی رحمت اله علیه از بندکان صالح و مخلص خدای متعال بود،
3 نظرات
 1. Efren Heredia می نویسد

  Greetings from Ohio! I’m bored at work so I decided to browse your website on my iphone during lunch
  break. I love the knowledge you provide here and can’t wait to take
  a look when I get home. I’m surprised at how fast your blog loaded on my cell phone ..
  I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyhow, very good blog!

  1. جمشید آذرمی آذر می نویسد

   خیلی ممنون و سپاس فراوان از حضور جنابعالی.

 2. جمشید آذرمی آذر می نویسد

  با تشکر و قدردانی از اظهار نظر جنابعالی.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.