جمشید آذرمی آذر
من اهل ایران آذربایجان شرقی شهرستان بناب روستای چپقلو متولد1352 هستم سواد ابتدائی دارم ! علاقه مند به مطالعه، نوشتن و پژوهش میباشم.

حکایت خسرو پرویز و صیاد ماهی فروش

خسرو پرویز روزی با همسرش شیرین در دربار شاهی نشسته بودند ، صیادی ماهی بزرگی را به عنوان هدیه شاهی با خود داشت  اجازه ورود خواست؛ خسرو اجازه داد و صیاد ماهی بزرگی را به عنوان هدیه در برابر ملک بر زمین گذاشت، از قضا خسرو ماهی را خیلی دوست می داشت و برای همین هم چهار هزار درهم به مرد صیاد داد.

شیرین که در کنار شاه نشسته بود رو به ملک نمود و گفت: بد کاری کردیکه اگر تو پس از این ، اینقدر مال به یکی از شاکران یا حشم خود دهی او پاداش تو را کم و حقیر خواهد شمرد و خواهد گفت به من اندازه مالی را داد که به یک صیادی بخشیده بود.

خسرو پرویزگفت راست گفتی لکن زشت است که هدیه از او بازگیرم. شیرین گفت که من تدبیری می کنک و از وی می گیرم ، شما بفرما تا او را حاضر سازند و به او بگو که این ماهی نر است یا ماده ، اگر گفت نر است بگو که من ماهی ماده می خواستم و اگر گفت که ماده است بگو که من ماهی نر می خواستم.

صیاد را حاضر کردند و از وی پرسیدند که این ماهی نر است یا ماده؟ صیاد ماجرا را فهمید و به زیرکی تمام پاسخ داد که نه نر است و نه ماده بلکه خنثی است.

خسرو پرویز را خوش آمد و امرکرد که چهارهزار درهم دیگر به وی دادند.

صیاد درهم ها را در انبانی گذاشت و بدوش گرفت و خواست که بیرون رود یک درهم بر زمین افتاد صیاد خم شد و آنرا برداشت. شیرین گفت گه فرومایگی این مرد را مشاهده نما که از یک درهم نگذشت و در برابر تو خم شد و آن را برداشت. خسرو او را طلبید و گفت این قدر خسیسی که در حضور ما برای یک درهم خم شدی؟

صیاد جواب داد که ای میر بزرگوار ، من خسیس نیستم چون اسم مبارک پادشاه بر آن نقش بسته بود ترسیدم که کسی نداند و پا بر روی آن گذارد ، برداشتن من از روی احترام بود نه از روی خست و لئامت.

ملک خسرو را از این سخن و معرفت صیاد خوش آمد و دستور داد چهارهزار درهم دیگر به وی دادند. چون دید به جای چهارهزار درهم دوازده هزار درهم از خزانه دولت کم شده است و اینها همه از مشورت همسرش شیرین بود. پس منادی را امر نمود که در مملکت ندا کند و بگوید که هیچکس با زنان مشورت نکند که هر کس از ایشان را پیروی کند حتماً به جای یک درهم دو درهم ضرر خواهد کرد.

  • همچنین بخوانید »
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.