جمشید آذرمی آذر
من اهل ایران آذربایجان شرقی شهرستان بناب روستای چپقلو متولد1352 هستم سواد ابتدائی دارم ! علاقه مند به مطالعه، نوشتن و پژوهش میباشم.

زن زنا کار در فکر شکار عابد هوشیار!

زن زنا کار در فکر شکار عابد هوشیار! علامه محمد باقر مجلسی رحمت الله علیه در بحار نقل کرده است که، از حضرت امام محمد باقر علیه السلام منقول است که، در بنی اسرائیل زنی زنا کاری بود که بسیاری از جوانان بنی اسرائیل را آلوده و پاپیچ خود ساخته بود.
یکی از روزها که آن زن هوسران با جوانان همنشین بودند ناگاه در میان آنان سخن بر این گونه رفت که اگر فلان عابد مشهور در عبادت خدا که مشغول است، این زن را با این جمال زیبا ببیند فریفته خواهد شد.
آن زن چون این سخن را شنید گفت: والله به خانه نرم تا آن عابد را هم از راه خدا دور کنم، و آلوده در کارهای خود سازم.!
پس آن شب قصد منزل آن عابد نمود و در را کوبید و گفت : ای عابد، مرا امشب پناه ده تا شب را در منزل تو به روز آورم. عابد چون آن زن را نمی شناخت از ورود آن زن به خانه جلوگیری کرد.
آن زن حیله گر چون دید عابد در را باز نمی کند، با لحنی خاص گفت: ای عابد بدان که بعضی از جوانان بنی اسرائیل مرا دنبال کرده اند و با من قصد زنا دارند، و از ایشان گریخته ام، که اگر در را نمی گشایی آنها می رسند و به من دست می یابند و به این کار آنها آبروی من لکه دار می شود.
عابد چون این سخن شنید در را گشود، تا آن زن زنا کار وارد خانه عابد شد. آن زن چون در خانه عابد ساکن شد در وقت مناسب جامه های خود را افکند! و در پیش عابد لخت شد.!

همچنین بخوانید: عابد ی که از وسوسه های شیطان گریخت

چون عابد حسن و جمال او را مشاهده کرد، شیطان وسوسه اش نمود تا از شوق آن زن بی اختیار شد و در فکر مراوده با او را کرد تا این که دست به او رسانید! و قبل از اینکه به گناه آلوده شود متوجه خدا شد و دست از وی بر داشت.
عابد چون به خود آمد و دید که در دام شهوت یک زن اسیر است؛ در آن حال خواست به هوای نفس عماره غلبه کند! و دیگی که در یک طرف خانه به بار بود و آتش در زیر آن در می سوخت، رفت و دست خود را در زیر دیگ گذاشت.
زن گفت: ای عابد چه کار می کنی؟ عابد گفت: دست خود را می سوزانم به جزای آن خطایی که از من سر صادر شد.زن هر چه کرد عابد دست از آتش بر نداشت، پس زن بیرون شتافت و بنی اسرائیل را خبر کرد که عابد دست خود را می سوزاند. چون جماعتی از اطراف بیامدند دیدند دست عابد در آتش دنیا سوخته بود.
آری آن عابد دست خود در آتش دنیا سوزاند تا در آخرت، و در محضر خداوند متعال به آتش جهنم محکوم نشود. و نشان داد که اگر انسان صاحب ایمان باشد، اگر که در جایی هم، در فکر گناهی باشد! و وسوسه های شیطانی نیز ممکن است چند لحظاتی او را فریب دهند! بنابر این ایمانی که تمام وجود وی را احاطه کرده است، او را از انجام کار گناه در محضر خالق عالم باز خواهد داشت.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.