جمشید آذرمی آذر
من اهل ایران آذربایجان شرقی شهرستان بناب روستای چپقلو متولد1352 هستم سواد ابتدائی دارم ! علاقه مند به مطالعه، نوشتن و پژوهش میباشم.

نیازهای طبیعی انسانها و بیان پاره ای از آنها؟

نیازهای طبیعی انسانها از زمان پا گرفتن نطفه او در رحم مادر شروع می شود، و احتیاج به بر آورده شدن آنها از طرف مادر دارد، و بعد از تولد نیازهای او به چندین برابر آن می رسد، تا زمانی که انسان در رشد جسمانی و روحی بسر می برد خواسته ها و نیازهای او نیز بیشتر می شود، که این تا زمان مرگ و پایان حیات او ادامه دارد و هر کدام از آنها در موقع مناسب خود را نشان خواهند داد.

انسانها دارای نیازهای طبیعی مشخص و نامشخص هستند.

نیاز طبیعی مشخص به نیازی می گویند که در همه انسانها کم یا بیش وجود دارد و آن حس دوست داشتن ، محبت کردن ، خشم خوردن ، خواستن و پسندیدن چیزهای هستند که انسانها آنها را می بینند ، می شنوند یا از نزدیک لمس می نمایند.

اما نیازهای طبیعی نا مشخص به نیازهای گفته می شود که بطور ناگهانی در انسانها بوجود می آید ، مثلاً انسانی که در طول عمرش انار ندیده و نخورده باشد ، حتماً هم طعم و مزه آن را هم نمی فهمد! اما اگر برای او از طعم و لذات انار گفته شود ، ناگهان در او غریزه دیدن و خوردن انار بوجود خواهد آمد ، که این همان نیاز غیر طبیعی و نا مشخص است که در جان و دل این آدمی بوجود آمده است ، زمانی که این آدم اناری که توصیفش را از دیگران شنیده از نزدیک مشاهده کند ، یا به هر نحوی از طعم و مزه آن انار را بچشد در او رفع نیاز طبیعی مشخص بوجود خواهد آمد.

همه نیازهای طبیعی و غیر طبیعی انسانها مهم هستند، بنابر این اگر یکی از آنها مهمتر از همه فرض شده و بر طرف شود ، آنگاه آن یکی دیگر مهمتر از قبلی خواهد بود ، تعدادی از نیازهای طبیعی انسان که در جسم و روح همگان وجود دارند عبارتند از: نیاز انسان به شیر خوردن در نوزادی ، گریه کردن ، خوردن و نوشیدن ، خندیدن ، بول و ادرار کردن ، شنیدن و حرف زدن ، خواب رفتن و آرامش یافتن ، ارتباط با همنوعان خود ، نیاز به مسکن و سرپناه ، رفع نیازهای جسمی و روحی ، رفع غرایز جنسی ، نیاز انسان به آب و هوا و غیره…

بعضی از نیازهای انسان در اخلاق او نیز تجلی پیدا می کنند! مثلاً خوردن و نوشیدن ، گریه کردن ، خندیدن و خشم نمودن ؛ خشم یک صفت بد و ناپسند می باشد اما انسان به آن نیاز دارد! برای اینکه اگر منافع یا آبروی انسان از طرف شخص دیگری مورد هجوم واقع گردد انسان نیاز دارد به آن شخص غضب یا خشم نشان دهد، تا طرف مقابل از عمل بد خود برگردد. بنابر این خشم به عنوان یک صفت بد از نیازهای ضروری انسانها می باشد، و شاید به جهت اینکه صلاح اصلی انسانها هست می تواند به عنوان نیاز اصلی انسان نیز باشد.

تغذیه سالم مهمترین نیاز انسان و عامل رشد او؛

تغذیه از مهمترین نیازهای طبیعی انسان و اولین عامل برای زنده ماندن است ، تغذیه سالم در رشد جسمانی و روح انسان و طول عمر تأثیر مستقیم دارد ، همه جانداران برای اینکه زنده بمانند به آب و غذا نیاز دارند ، از میان جانداران انسانها اولین گروهی هستند که به دنبال سالم تر ین و مقوی تر ین از آنها ست.

تغذیه در بین انسانها متفاوت بوده هر نوع یا نژاد از بشر ممکن است به غذای خاصی علاقه داشته باشند ، و از سوی دیگر تأثیر دین و مکتب در انواع غذاها و نوع تغذیه انسانها اثر مستقیم دارد! و این هم بر این است که صاحبان شریعت هر کدام برای امت خود احکام خاصی را بیان نموده اند، و از بین نوشیدنیها و خوردنیها حرامها و حلالهای زیادی را توصیه نموده اند، که در افراد دارای ایمان و بی ایمان متفاوت است.

نیازهای طبیعی انسانها به تغذیه و خوراک آنها را مجبور به کار و کوشش نموده ، این در حالی است که حرکت و کار باعث سالم و سلامت بودن اعضاء بدن انسان باشد و از فرسودگی دور سازد،  از طرفی هم کار امنیت غذایی انسان را فراهم می کند، و به دارایی آنها می افزاید ، کافی بودن دارایی انسانها برابر است با امنیت و دوام زندگی و امید به آینده.

مسکن و سرپناه از نیازهای مهم و طبیعی انسان است؛

طبیعت انسان ایجاب می کند در جهانی که زندگی می کند برای خودش مسکن و سرپناهی داشته باشد ، تا اینکه هم از خطرات و آفتها در امان باشد و هم اینکه بعد از کار و کوششی که انجام می دهد ، در آن مکان به آرامش و استراحت بپردازد. بعد از فراهم کردن آب و غذا مسکن و سرپناه دومین نیاز انسان است که جهت فراهم نمودن آن باید تلاش نماید.

انسانها باید برای زنده ماندن زندگی کنند و برای زندگی کردن هم حریمی جداگانه ای از سایر انسانهای دیگر و جدا از حیوانات وحشی و اهلی داشته باشند ، و در همان حریم مشخص مسکن و سر پناه مشخصی نیز بناء نمایند ، تا به این طریق اختیار زوج نمایند و تشکیل خانواده دهند ، و بوسیله آن سر پناهی که ایجاد نموده اند بتوانند نسبت به حفظ اهل خانواده خود در حریم خصوصی خود اقدام نمایند.

گریه و خنده از نیازهای طبیعی انسانها؛

گریه و خنده هم از نیازهای طبیعی و گاهی در صورت نیاز غیر طبیعی هستند، که برای نشان دادن شادیها و غمها در انسان بروز می یابد، و حالت انسان را نشان می دهند ، در گریه و خنده احساسات درونی انسانها ظاهر می شوند ، یعنی درون باطنی آنها را در چهرهِ بیرونی آنها می توان دید.

گریه طبیعی با ارزش ترین نعمت خداوندی است که به انسانها داده شده است ، که اگر از برای خدا باشد ارزش فراوانی هم پیدا می کند. امام علی علیه السلام می فرماید: گریه چشمها و ترس دلها از رحمت خداوند متعال است ، بنابر این هرگاه اینها را در خود یافتید ، دعا کردن را غنیمت شمارید ، اگر در میان امت یک بنده هم ( برای خدا ) گریه کند ، خداوند متعال به خاطر گریه آن بنده ، بر آن امت رحم می کند.(۱) و در حدیث دیگر فرمود: گریه از ترس خدا کلید رحمت( حق تعالی ) است.(۲)

یک کودک به وسیله گریه ، گرسنه بودن ، ادرار داشتن ، سیر شدن به خواب و نیاز خود را به مادر از طریق گریه بیان می نماید ، یا در زمان دور بودن از خانواده بوسیله گریه اعتراض خود را اعلام می کند ، یا بوسیله لبخند محبت مادر را نسبت به خود جلب می کند ، و هم بوسیله خنده سلامت بودن خود را نشان می دهد ، و صلاح اصلی نوزادان گریه یا خنده می باشد.

افرادی که به هر نحوی به یکی از اعضاء خانواده خود آسیبی وارد شود ، یا یکی از آنها را از دست دهد ، برای نشان دادن علاقه و دلبستگی خود به آن شخص نیاز به گریه زاری و ریختن اشک دارد ، تا احساسات خود را از این طریق به دیگران نشان دهد ، یا در تولد فرزند خود ، یا یکی از خویشانش ، بزرگ شدن آنها ، ازدواج کردن آنها ، به شغل یا به مقام رسیدن آنها ، خانه دار شدن ، سفر رفتن ، یا به هر موفقیتی که خود یا دیگران دست یابند نیاز است انسانها بخندند و ابراز شادی نمایند.

نیاز طبیعی انسانها به علم و آگاهی و ایمان؛

نیاز انسانها به علم و آگاهی بعد از تغذیه و مسکن مهمترین از نیازهای طبیعی او است که به وسیله آن از جهل و نادانی رهایی می یابد و راه خوب زندگی کردن را فرا می گیرد، علم و عقل از اولین آفرینش خلقت هستند که توسط خداوند متعال آفریده شده اند تا بشر را از گمراهیها و از جهل و نادانیها به سوی نورانیت و درست زندگی کردن رهنمون شوند.

نیاز انسان به علم و آگاهی جهت دریافت ایمان قوی توام با عمل، بسیار ضروری به نظر می رسد، و از برای شناخت راههای الهی نیاز انسان به علم همراه با تقویت عقل سالم از ضروریات جامعه و درست زندگی کردن است.

بهترین علم و دانش آن است که به انسانها سودی برساند و راههای انسانیت را به آدمی نشان بدهد، پیامبر خدا حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید: بهترین دانش آن است که سودمند باشد.(۳)  و  امام علی علیه السلام فرمودند: بهترین دانشها ، دانشی است که تو را اصلاح کند.(۴)

  • منابع و مآخذ این مقاله »—————————————————————————————————–
  1. مکارم الاخلاق، ص ۳۱۷
  2. غررالحکم ، باب گریه
  3. ۴. منتخب میزان الحکمه، ۴۰۴

همچنین بخوانید »—————————————————————————————————————————-

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.