جمشید آذرمی آذر
من اهل ایران آذربایجان شرقی شهرستان بناب روستای چپقلو متولد1352 هستم سواد ابتدائی دارم ! علاقه مند به مطالعه، نوشتن و پژوهش میباشم.
مرور رده

حُکَما

انوشیروان و بیان چند حکایت آموزنده و قضاوت عجیب از او !

انوشیروان : نقل است که قانون عدالت انوشیروان بحدی رسیده بود که زنجیری درخارج عمارت سلطنت آویزان نموده بود که به یک سیمی وصل کرده و یک طرف آن سیم را در داخل اوطاق سلطنتی به یک جرسی متصل کرده بود که اگر کسی می خواست برای شکایت از دیگری…

بزرگمهر بختگان {بوذر جمهر} وزیرخسرو انوشیروان

بزرگمهر بختگان {بوذر جمهر} وزیر انوشیروان :بوذرجمهر که همان{ بُزُرْگْمِهْر بُخْتَگان}(سده ۶ میلادی) فرزند بُختَگ که به شکل معرب آن را بوزرجمهر هم نوشته‌اند.وزیر خردمند خسرو انوشیروان شاهنشاه ساسانی بود. در برخی نوشتار بزرگمهر با برزو یا…